Photo by Simon Migaj

Bunun altında yatan, bugünlerde ortaya çıkan kritik bir konu da olan, uygulayıcının başarısı için temel nokta; güvendir. Güven olmadan liderlerle ilişki kurmayı bekleyemeyiz. Bildiğimiz gibi, biz birkaç temel bileşenden yararlanarak güven inşa ediyoruz; @Trustedadvisor’dan alıntı yaparsak bu bileşenler ana hatlarıyla yüksek kredi, güvenilirlik, samimiyet ve kişisel yönelim. Gelecekteki bölümlerde bu yetenekleri tekrar gözden geçireceğiz, ancak öncelikle, güvenilirlik elde etmek için paydaşlarımızı en çok neyin endişelendirdiğini keşfedelim.

Değişim uygulayıcısının başlangıcı

Çoğu değişim uygulayıcısı, mesleklerini yarı zamanlı şekilde öğrenir ve uygular. Prosci (2020) tarafından yürütülen en son en iyi uygulama araştırması, tahsis edilmiş kaynaklara sahip projelerin 3/2’sine zar zor ulaştığımızı ve tüm projelerin yarısından azının yeterli değişim yönetimi kaynaklarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, zayıf bir şekilde yaygınlaşması ve olması gerekenden fazla taahhüt edilmesi neredeyse normaldir. Bu kısıtlama göz önüne alındığında, en önemli farkı yaratan eylemleri gerçekleştirmeliyiz.

En önemli faaliyetler

Bir değişim uygulayıcısının yürütmesi gereken kritik derecede önemli görev, bir projede başarıyı neyin oluşturduğunu belirlemek ve netleştirmektir. Bir proje aracılığıyla yolculuklarına başlayan uygulayıcılara ilişkin gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, genellikle projenin sonunda başarının nasıl görüneceğini açıkça ifade edemezler. Bu yetersizlik dikkatsizlikten değil, genellikle projeyi zorunlu kılan ve planlayanların beklenen/istenen kurumsal faydalar konusunda belirsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, başarının özelliklerini aktif olarak netleştirmeye çalışmalıyız. Prosci’nin araştırması, üç faaliyetin daha gerekli olduğunu gösteriyor;

  • Projeyi destekleyecek bir iletişim sistemi geliştirmek; kanalları ve sıklığı, geri bildirim mekanizmalarını, seviyeleri vb. dikkate almak;
  • Etki ve hazırlık için paydaşları analiz etmek ve değerlendirmek; Kimin önemli olduğu, nasıl değişmeleri gerektiği ve benimsenmesinin önündeki engellerin neler olduğunun anlaşılmasını sağlamak (bunu başarmak için ADKAR® kullanıyoruz);
  • Projeyi desteklemek için en iyi yönetimi, yöntem uygulamasını ve lider koalisyonu bilgilendirmek için dünya çapındaki deneyimden yararlanmak.

Değişim uygulayıcıları bu eylemleri gerçekleştirirken, liderler de kendi rollerini oynamalıdır; değişimleri benimsemelerini ve yürütmelerini desteklerken çalışanlarına güven inşa etmek zorundalar.

Biz liderlere bir mesaj

Tüm liderler, özellikle iş dünyası liderleri için toplum bize medya ve hükümet gibi diğer rol aktörlerinden daha fazla güvenir. Değişimin vizyonunu sağlayarak ve ortaya çıkan güven boşluklarını, iş ilişkisinin (çalışan/müşteri vb.) ötesine geçerek çevreyi anlayan kişisel bir ilişkiye dönüştürüp anlaşılır kılabilliriz.

Önemli öğrenimler

  • Uygulayıcının görevi, iyi bir maaş kazanmanın ötesine geçer; kendi toplumsal amaçlarına da odaklanan liderler, şirketler ve iş sağlayıcılarla ilişki kurar;
  • Değişim uygulayıcıları, yolculuklarının başında, güvenilirliklerini inşa eden kritik eylemlere odaklanmalıdır;
  • Liderler, değişimdeki rollerini ogerçekleştirirken zorlu bir dönüşümle karşı karşıya kalacaklarını bilmeliler.

Edelman. (2021). 2021 Edelman Trust Barometer. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edelman-trust-barometer.pdf

Prosci. (2020). Best Practices in Change Management – 11th Edition. https://www.prosci.com/