Yetenek Geliştirme

Entegre Değişim Yeteneği

Sorunsuz bir değişim yaklaşımı için Değişim Yönetimi ve diğer disiplinler arasındaki entegrasyon noktalarını bulun ve senkronize edin. Değişim Yönetimi, proje yönetiminden Çeviklikten ve Esnekliğe kadar kuruluşunuzun yeteneklerine entegre edilebilir.
Bu, ihtiyaçlarınıza bağlı süresi değişen bir kurum içi atölye çalışmasıdır.

Neden bu hizmet?

Bu hizmet, kuruluşunuza proje yönetimi, sürekli gelişim, stratejik planlama, liderlik geliştirme, Çeviklik, Esneklik, Altı Sigma, duygusal zeka ve katılım gibi diğer disiplinlerle entegrasyon noktaları bulma ve senkronize etme konusunda yardımcı olmak ve desteklemek için tasarlanmıştır.

Kimin için?

 • Sponsor yöneticiler
 • Paydaşlar
 • Program yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Değişim Yöneticileri

Entegre edebileceğiniz yaklaşımlar

 1. Proje Yönetimi
 2. Sürekli gelişim
 3. Stratejik Planlama
 4. Liderlik Gelişimi
 5. Çeviklik
 6. Esneklik
 7. Altı Sigma
 8. Duygusal Zeka ve Katılım

Entegrasyonda hata belirtileri

Farklı değişiklik ve projelerin olduğu ortamlarda, önceliklerin çakışabilir. Öncelikle projenizin ihtiyaçlarını ve amacını net bir şekilde belirtmeniz ve değişim kabiliyetinizi entegre ederek farkındalık yaratmanız gerekiyor.
Program düzeyinde Değişim Yönetimi uygulanarak kafa karıştırıcı durumlardan kolayca kaçınılabilir.

Çakışan öncelikler, kaynak kıtlığı

Projeler farklı yönlerde hareket etme eğilimindedir ve sayılarının artması organizasyon içinde katılımı etkileyebilir. Ayrıca, kötü bir entegrasyon yatırımları da engelleyebilir.

Paydaşlar ve ön saflardaki çalışanlar iletişim kurmazlar

Katılım her düzeyde önemlidir ve bir değişim uygulayıcısının görevi, iletişimi sürdürmek için paydaşlar, sponsorlar, çalışanlar ve diğer ekiplerle işbirliği yapmak ve onları sürece dahil etmektir.

Değişim Yönetim Planı bir dayatma gibi algılanıyor

Bir Değişim Yönetim Planı, yapılması gereken ek bir görev olarak algılanabilir. Diğerlerinin uyumunu sağlamak için en iyi birkaç uygulama ile test etmek ve uyum sağlanmasına yardımcı olmak için esnek parçalar oluşturmaktır.

İletişim, herhangi bir değişim girişiminin anahtarıdır, ancak aynı zamanda tüm paydaşlarınızdan sponsorluk sağlayarak her düzeyde işbirliğini teşvik etmeniz gerekir.

Çok sayıda eş zamanlı projenin olduğu bir ortamda, insanlar çakışan öncelikleri tecrübe ederler. Böyle bir durum, program düzeyinde değişim yönetimi uygulanarak ve iletişimi koordine edilerek kolayca önlenebilir.

Değişim Yönetimi, organizasyonu sürekli iyileştirmeyi amaçlayan mevcut yöntem ve süreçlerin bir parçası haline gelmelidir.

Senin için ne var?

Çalıştaydan sonra, değişim yönetimi planınızı yaklaşımınızla bütünleştirmek için ilintili modüller geliştireceğiz.
Entegrasyon modüllerini kurumunuza biz uyarlayabiliriz veya bir Train-the-Trainer programıyla sizin nasıl uyarlayabileceğinizi öğretebiliriz. Burada şunları öğreneceksiniz:

 • Beş rol tabanlı programın amacı, hedefleri, hedef kitlesi ve yapısı (Değişim Yönetimi Uygulayıcı Programı, Yöneticiler için Program, Sponsor Brifingi, Çalışan Oryantasyonu, Proje Sonuçlarının Teslimi: proje yöneticileri için çalıştay)
 • Temel öğrenme modüllerini ve kolaylaştırma önerilerini gözden geçirme
 • Seçilmiş öğrenme modüllerini sınıfın ve eğitmenlerin önünde kolaylaştırarak pratik yapmayı
 • Uygulamayı iyileştirmek için geri bildirim ve öneriler alın
 • Uygulamanıza rehberlik edecek bir eğitim sağlama stratejisi oluşturmayı

Entegrasyon boyutu

 1. İnsanlar - “İşi kim yapıyor” düzeyinde entegrasyon oluşturmak için Proje ekibi ile değişim yönetimine ayrılmış kaynak veya kaynaklar arasındaki ilişkinin oluşturulması;
 2. Süreç - “Hangi iş yapılıyor” düzeyinde bütünleşme için Projeninin teknik tarafının faaliyetleri ile insan tarafındaki faaliyetleri belirtin ve organize edin;
 3. Araç - “İşi yapmak için hangi araçlar kullanılıyor” düzeyinde entegre ederek hem teknik hem de insan tarafıni içerecek şekilde genişletilebimek için belirli araçları tanımlayın;
 4. Metodoloji - Herhangi bir projede uygulanmak üzere değişimin hem teknik hem de insan tarafını ele alan ortak bir hareket planı oluşturun.

İletişim Formu

İletişim kurmak için formu doldurun. Neye ihtiyacınız olduğunu ve sizinle nasıl iletişim kurmamızı istediğinizi bize bildirin, çok yakında sizinle iletişime geçeceğiz.

İndex