Photo by Averie Woodard

On yılı aşkın bir süredir 6 kıtada 33’ten fazla ülkede “Değişim Yönetimi” uygulayıcılarına yardım ediyoruz. Tüm bu yolculuklarda uygulayıcılarda ortaya çıkan ortak eğilimleri ve ortak özellikleri gördük. Kendimizi dünyadaki değişimin kolaylaştırıcıları haline getirmek için, bu yolculukla ilgili bir anlayış yansıtmak, paylaşmak ve birlikte yaratmak ve yaşadığımız sürecin iyi anlaşılması için çok iyi bir zaman olabileceğini düşünüyoruz. Topluma daha iyi bir katkıda bulunmak ve değişim daha başarılı olmasını sağlamak için programımızın bir parçası olan bir seri başlattık. 
Uygulayıcının yaşam döngüsünü, uygulamayı kolay buldukları kısımları veya bizden uzaklaşıyor gibi görünenleri keşfedeceğiz. Araştırmaya bakacağız ama aynı zamanda ortaklarımızı ve okuyucularımızı kendi deneyimlerini paylaşmaya davet edeceğiz.

Sahip olduğumuz en büyük “farkındalıklardan” biri, değişimin başarısının diğerlerini, özellikle de liderleri etkinleştirip, onlara yardım ederek elde edebileceğimize olan inancımızdır. Prosci’nin en son yayınlanan araştırması ile, değişimin sponsorluğunun hala 1 numaralı başarı faktörü olduğunu gördük. Bunu takip eden ikinci faktör de yakından takip edilen, değişimi yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşımın varlığıdır.

Değişim uygulayıcıları, üst kademe liderlerin sponsor rollerini oynamalarına yardımcı olmanın yanı sıra değişimi yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşımın kullanıcılarıdır. Uygulayıcı yolculuğuna çıkmak isteyen herkes için bu farkındalık, yapılandırılmış bir yaklaşım kullanma ve sponsor eylemlerini planlama hakkında daha fazla bilgi edinme arzusunu harekete geçirir. Bununla birlikte, binlerce uygulayıcı ile gözlemimiz, her iki alanı da farklı nedenlerle başarmakta zorlandığımızdır.

Photo: Illiya Vjestica

Sponsorların zorluğu genellikle kendi rollerini yerine getirmenin öneminin farkındalığını ve takdirini kazanmakla ilgilidir. Yine son araştırmalar, bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmediğimizi gösteriyor. Rollerini tam olarak anlayan sponsorların yüzdesi, son dört yılda %12’den %19’a yükselirken, “yeterli” anlayış aslında %30’da sabit kaldığı şeklindedir. Dolayısıyla sponsor topluluğunun sadece yarısının kendi rolleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylemek ne yazık ki doğru oluyor. Yöneticiler görevleri gereği çok meşgul insanlardır, belki de bugünlerde piyasaların ve ekonomilerin öngörülebilirliğinin düşmesiyle daha da meşguller. Değişim başarısına ulaşmak için rollerinin ne kadar hayati olduğunun farkında olmadıkça, yeni bilgi alanları aramalarını bekleyemeyiz. Bu farkındalığı oluşturmak bizim görevimiz. Araştırma/yetkili makaleleri ve vaka çalışmalarını kısaca paylaşmanın, meraklarını gidermeye ve onların değişime daha çok dikkat etmeleri için motive etmeye yardımcı olduğunu gördük. İşe yarayan başka yollar bulduysanız lütfen bu günlüğün sonundaki iletişim adresine yazarak paylaşın.

Yapılandırılmış bir değişim yönetimi yaklaşımının uygulanması, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır:

— Proje düzeyinde, tahsis edilen fonların ve kaynakların mevcudiyeti
— Uygulayıcılara sunulan bilgi, araç, şablon vb
— Kuruluşun “değişim yönetimini” ne ölçüde uyguladığı
— Proje ve işlevsel liderlerin, “değişim yönetiminin” değerini ne kadar anladığı?
— Organizasyondaki değişim yönetiminin olgunluk derecesi
— Değişim Uygulayıcıalrına , özellikle yolculuklarının ilk aşamalarında sağlanan destek ve koçluk

Bu faktörlerin çoğu, değişim uygulayıcısının kontrolü dışındadır. Ancak yukarıda sayılanlara olan ihtiyacı liderlerle tartışmak bizim kapasitemiz dahilinde olmalı. Dolayısıyla, daha deneyimli değişim uygulayıcılarının belirttikleri şey, değişim projesinin çerçevesini analiz etmenin ve tartışmanın neredeyse projenin kendisi kadar zaman gerektirdiği yönündedir. Sizin de benzer deneyiminizin olduğuna inanıyoruz – o nedenle lütfen bu yazının sonundaki iletişim adresiyle paylaşınız.

Photo: T. Marsicano

Yukarıda listelenen son faktör, önemli ölçüde etkileyebileceğimiz bir faktördür. Yeterli eğitime her zaman koçluk eşlik etmeli veya koçluğu içermelidir çünkü bilginin yeteneğe dönüştürülmesi otomatik veya kolay değildir. ADKAR®’ı inceleyen herkes ne demek istediğimizi bilir. Bazı uygulayıcıların eğitimimizde koçluk unsurunu kolayca kullandıklarını, bazılarının ise kullanmadığını gördük. 

Bazı durumlarda bunu görevlerinde bir yalnızlık duygusu yarattığı şeklinde ifade ediyorlar. Gerçekten de son araştırmalar, tahsis edilen fonlarda %32’den %28’e bir düşüşe işaret ediyor ve bunun Covid-19 ile hiçbir ilgisi yok! Özel değişim yönetimi uygulanan projelerin yüzdesi de %67′ civarında. Yani daha yapılacak çok iş var.

Dolayısıyla değişim uygulayıcıları olarak yolculuğumuz uzun ve dolambaçlı bir süreç gerektirir. Araştırma çıktılarını ve değişim projelerimizin yürütüldüğü ortama ilişkin üstlendiğimiz analizleri göstererek ve paylaşarak, biraz daha yavaş gitmemiz ve liderleri daha fazla meşgul etmemiz gerekebilir