Değişime karşı destekleyici yaklaşımı sürdürmeniz, günlük işleriniz ve bir bütün olarak organizasyonun başarısı için faydalı olabilir. Bu faydaların başlıcaları şunlar olabilir:

  • Artan itibarınız
  • Daha fazla kişisel gelişim fırsatı
  • Kuruluşun başarısına katkıda bulunduğunuz için yüksek bir iş tatmini duygusu
  • İş güvencenizin artması