Projenin ihtiyacı olan gelişime bağlı olarak, en az 4 ila en çok 20 kişiyi çalıştaylara dahil etmeniz gerekebilir.