Kurum içi kursların uzunluğu değişir. Ancak kurslar, kuruluşunuzdaki Değişim Yönetimi olgunluğuna ve kurumsal ihtiyaçlarınıza bağlı olarak planlanmalıdır. Bu planlama sonucu çıkan ihtiyaç eğitim için harcanması gereken süreyi belirler.