Bazı programlardan önce (Sertifika Programı, Proje Yöneticileri için Proje Sonuçlarının Sunulması Çalıştayı, Değişim Yoluyla Ekibinize Liderlik Etme, Deneyimli Uygulayıcı Programı, Eğitmenin Yetiştirilmesi) hazırlık amaçlı eğitmeniniz tarafından sizden istenen bir ön çalışma aşaması vardır. Diğer taraftan   “Deneyimli Uygulayıcı Programımız” için, bir kurumda değişim projelerinde görev almış, deneyimli bir değişim uygulayıcısı olmanızı tercih ediyoruz.

Ön çalışma materyalleri Programa dahildir ve etkinlikten iki hafta önce tarafınıza gönderilir.