Katılımcılar çalıştay boyunca ve sonrasında aşağıdaki konuları birlikte oluşturacaklar:

  • Kurumsal stratejinize doğrudan bağlantılı değişim yeteneği için paylaşılan bir vizyon
  • Kurumun değişim kapasitesini oluşturmanın amaç ve hedeflerinin anlatılması/ anlaşılması
  • Mevcut durumun analizi
  • Gelecekte olması istenen durumun net bir tanımı
  • Mevcut durumunuz ile gelecekteki istediğiniz durum arasındaki boşluğu kapatmak için ayrıntılı bir eylem planı
  • Ddeğişimde anahtar roller üstlenecekler için açıkça tanımlanmış bir dizi rol ve sorumluluk
  • Gelişmiş kurumsal değişim yeteneği oluşturmak için yapılması gereken bir dizi etkinlik
  • Kurumun değişim kabiliyetini neden ve nasıl yönlendireceğini açıklayan bir motive edici bir konuşma.