Kurum içi bir “Yetenek Geliştirme” çalışmasında gereken kilit üyeler, aşağıdaki pozisyonlardan başlayarak seçilir:

  • Sponsor Yönetici
  • Değişim Yöneticisi
  • Fonksiyonel liderlik
  • Organizasyondaki anahtar roller