ADKAR® Modeli, bir kişinin değişmek için yerine getirmesi gereken beş kilometre taşını temsil eden bireysel bir değişim modelidir. Özetle bir organizasyonun başarılı bir şekilde değişmesi için atması gereken ilk adımdır.
Bireysel değişimin beş aşaması:

              (A) Değişim ihtiyacının farkında olmak
              (D) Değişimi desteklemek
              (K) Nasıl değiştirileceği bilgisine sahip olmak
              (A) Yeni beceri ve davranışlar sergileme yeteneğini oluşturmak
              (R) Değişikliği sürekli kılmak için desteklenmek / güçlendirmek